ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА УВО, НОС И ГРЛО

Одделението за уво, нос и грло се занимава со дијагностика, хируршки и конзервативни третмани на болести на сите патолошки состојби на увото, носот и грлото.

Работно време: 00:00 - 24:00

тел. (046) 267 267 лок. 432

Др. спец. Биљана Кичеец
(раководител на оддел)
Весна Гавриловска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др.спец по оториноларингологија Биљана Кичеец - раководител на оддел
Др.спец по оториноларингологија Фетах Елмази
Др.спец по оториноларингологија Елизабета Шапкар Марин
Др.спец по оториноларингологија Ленка Беде
Др.спец по оториноларингологија Крсте Матов

Стационарно лекување

 • Лекување на пациенти со отворање на историја на болест согласно медицина базирана на докази, со примена на современи медицински методи и согласно акредитацијата која ја има болницата а издадена од надлежен орган во Министерството за здравство на РМ,
 • Вршење на интервенции во операциона сала во оперативен блок доколку пациентите се индицирани за таков вид интервенција,
 • Испис на пациенти после завршено лекување.

Дневна болница

 • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за дијагностички испитувања и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат во дневна болница,
 • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид (инхалации, аспирирање и сл).

Амбуланта за уво, нос и грло

тел. (046) 267 267 лок. 342

 • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за сите видови на ОРЛ испитувања и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
 • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид.

Аудиологија ( Аудиолошки кабинет )

 • Регионален центар за слух,
 • Испитување на слух за акутна и хронична наглувост,
 • Систематски прегледи на лица кои работат во бучава за целиот регион
 • Центар за слух и рамнотежа,

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи