СООПШТЕНИЈА


ЈЗУ Општа Болница Охрид - објава бр. 01/2018

Објава за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање

Прочитај повеќе

Психофизичка подготовка за породување

ЈЗУ Општа болница - Oхрид започна со психофизичка подготовка за породување

Прочитај повеќе

Дежурни аптеки (октомври 2016)

Листа на дежурни аптеки за месец октомври 2016 година

Прочитај повеќе

Контакт

  • Адреса

    Ул. Сирма Војвода бр. 1
    Охрид 6000, Република Македонија


  • Телефон

    logo +389 46 267 267


  • Социјални мрежи