ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА РТГ ДИЈАГНОСТИКА

На одделот за радиодијагностика се врши услуги од областа на радиодијагностика.

Работно време: 08:00 - 14:00

тел. (046) 267 267 лок.195

Др. спец. Софка Маленко
(раководител на оддел)
Дениз Дуница
(дипломиран рентгенолог)
Стефанка Дишлиеска
(Главен ренген техничар)

Лекарски кадар:

Примариус др. спец. по радиодијагностика Софка Маленко
Др. спец. по радиодијагностика Александра Маркоска Дамеска

Општа радиологија

КТ

Мамографија

ЕХО снимање


 • Прием на пациенти упатени од матичен лекар во редовна процедура, ургентни пациенти упатени од екипи на итна медицинска помош, болнички пациенти од оддел на кои им се врши рендген испитување согласно медицината базирана на докази,
 • Вршење на интервенции во вид - рендген снимања, ехо снимања, мамографија и други РТГ анализи согласно модерната медицинска наука и протоколите за работа издадени од Министерството за здравство на РМ,
 • Доставување на резултати од извршените РТГ анализи до пациентите лично или на одделението од каде е побарана анализата доколку се работи за болнички пациент.

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи