ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ (ПЕДИЈАТРИЈА)

На одделот за детски болести се лекуваат болести и заболувања во развојот на децата, се врши дијагноза, третман, превенција и рехабилитација на болни деца од раѓање до крајот на адолесценцијата.

Работно време: 00:00 - 24:00

тел. (046) 267 267 лок.177

Др. спец. Добрила Зимоска
(раководител на оддел)
Зора Максимоска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др. спец. педијатар Добрила Зимоска - раководител на одделение
Др. спец. педијатар Соња Арсенова
Др. спец. педијатар Мирјана Чубриќ
Др. спец. педијатар Весна Богојевска
Др. спец. педијатар Блага Доревска
Др. спец. педијатар Орхан Зекир
Др. спец. педијатар Фимка Устијаноска

Стационарно лекување

 • Прием на пациенти упатени од матичен лекар во редовна процедура, ургентни пациенти упатени од екипи на итна медицинска помош, кои се третираат педијатриски согласно медицината базирана на докази,
 • Преглед на пациенти во дневна болница со прием и тријажа,
 • Лекување на пациенти на одделение со отворање на историја на болест согласно медицината базирана на докази, со примена на современи медицински методи и согласно акредитацијата која ја има болницата а издадена од надлежен орган во Министерството за здравство на РМ,
 • Лекување на пациенти на одделение за интензивна нега доколку има потреба од таков вид на лекување,
 • Испис на пациенти од одделение после завршено лекување.

Дневна болница

 • Прием и тријажа на педијатриски пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за дијагностички испитувања и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат во дневна болница,
 • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид (инхалации, аспирирање и сл).

Педијатриска амбуланта

 • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно со индикации за сите видови на испитувања и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
 • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид.

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи