ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА

На Одделот за офталмологија, покрај специјалистички прегледи на возрасни и деца, се обавуваат широк спектар на дијагностички процедури неопходни за навремено дијагностицирање, за избор или за проценка на ефикасноста на третманот.

Работно време: 00:00 - 24:00

тел. (046) 267 267 лок.160

Др. спец. Љубинка Бакалова
(раководител на оддел)
Јагода Велјаноска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др.спец. по офталмологија Љубинка Бакалова - раководител на оддел
Др.спец. по офталмологија Соња Филева
Др.спец. по офталмологија Лидија Карапец
Др.спец. по офталмологија Соња Јанева Целакоска

Амбуланта за офталмологија

 • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно со индикации за сите видови на офталмолошки испитувања и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
 • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид.

Амбуланта за ортооптика

тел. (046) 267 267 лок.165

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи