ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНO ЛЕКУВАЊЕ

Одделот за анестезија, реанимација и интензивно лекување се занимава со сите видови на анестезија и интензивно лекување на најсериозните категории на критично болните и повредените.

Работно време: 00:00 - 24:00

тел. (046) 267 267 лок. 455

Др. спец. Јованка Точко
(раководител на оддел)
Менка Цветкоска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др. спец по анестезиологија и реаниматологија Јованка Точко - раководител на оддел
Др. спец по анестезиологија и реаниматологија Гордана Шуковиќ Аголи

 • Прием на пациенти упатени во редовна процедура, ургентни пациенти упатени од екипи на итна медицинска помош, кои се третираат анестезиолошки согласно медицината базирана на докази,
 • Преглед на пациенти со прием и тријажа,
 • Лекување на пациенти на одделение со трансфер од другите оддел согласно медицинската наука, со примена на современи медицински методи и согласно акредитацијата која ја има Болницата а издадена од надлежен орган во Министерството за здравство на РМ,
 • Вршење на интервенции во вид на давање на анестезија доколку пациентите се индицирани за таков вид интервенција,
 • Вршење на интервенции во вид на давање на анестезија при породувања, операции во родилна и операциона сала согласно медицината базирана на докази и лекување на истите врз основа на донесените протоколи од Министерството за здравство на РМ,
 • Лекување на пациенти на одделение за интензивна нега по изведено породување или оперативен зафат,
 • Префрлање на пациенти на матичниот оддел после завршено лекување.

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи