ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Одделот за инфективни заболувања е надлежно за лекување на пациентите кои страдаат од акутни и хронични инфективни болести со бактериска, вирусна, габична и паразитска етиологија и диференцијални дијагностички третман на нејасни клинички состојби.

Работно време: 00:00 - 24:00

тел. (046) 267 267 лок.138

Др. спец. Светлана Попоска Алексиjeвска
(раководител на оддел)
Мирјана Спасова
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др.спец. инфектолог Светлана Попоска Алексијевска - раководител на оддел
Др.спец. инфектолог Лидија Љаткоска
Др.спец. инфектолог Гордана Пешликоска

Стационарно лекување

 • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за сите видови на инфективни испитувања и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
 • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид.

Дневна амбуланта

 • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно со индикации за сите видови на инфективни испитувања и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат во дневна амбуланта,
 • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид.

Амбуланта за инфективни заболувања

 • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со индикации за сите видови на инфективни испитувања и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
 • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид.

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи