ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГЈА И НЕОНАТОЛОГИЈА

Одделот е дизајниран како современ дијагностички и терапевтски центар, првенствено насочен кон заштита на здравјето и третман на жените од сите возрасти, во репродуктивна возраст во менопауза и постменопауза.

Работно време: 00:00 - 24:00

тел. (046) 267 267 лок. 400

Др. спец. Хиса Мимоза
(раководител на оддел)
Марија Алексијоска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Д-р.спец по гинекологија и акушерство Хиса Мимоза - раководител на одделение
Д-р.спец по гинекологија и акушерство Боро Петрески
Д-р.спец по гинекологија и акушерство Охридија Филева

 • Прием на пациенти упатени од матичен лекар во редовна процедура, ургентни пациенти упатени од екипи на итна медицинска помош, кои се третираат гинеколошки согласно медицинската наука,
 • Преглед на пациенти во ургентна амбуланта за прием и триажа со мала операциона сала за киретажа доколку се гинеколошки индицирани,
 • Лекување на пациенти на одделение со отворање на историја на болест согласно медицинската наука, со примена на современи медицински методи и согласно акредитацијата која ја има Болницата а издадена од надлежен орган во Министерството за здравство на РМ,
 • Вршење на интервенции во мала операциона сала за киретажа доколку пациентите се индицирани за таков вид интервенција,
 • Вршење на породувања и операции во родилна и операциона сала согласно модерната медицинска наука и лекување на истите врз основа на донесените протоколи од Министерството за здравство на РМ,
 • Лекување на пациенти на одделение за интензивна нега после изведено породување или оперативен зафат,
 • Испис на пациенти од одделение после завршено лекување.

Гинеколошки болести

 • Прием на пациенти упатени од матичен лекар во редовна процедура, ургентни пациенти упатени од екипи на итна медицинска помош, кои се третираат гинеколошки согласно медицинската наука,
 • Преглед на пациенти во ургентна амбуланта за прием и триажа со мала операциона сала за киретажа доколку се гинеколошки индицирани,
 • Лекување на пациенти на одделение со отворање на историја на болест согласно медицинската наука, со примена на современи медицински методи и согласно акредитацијата која ја има Болницата а издадена од надлежен орган во Министерството за здравство на РМ.

Акушерство со родилна сала

 • Вршење на породувања и операции во родилна и операциона сала согласно модерната медицинска наука и лекување на истите врз основа на донесените протоколи од Министерството за здравство на РМ,

Оперативна сала

 • Вршење на породувања и операции во операциона сала согласно модерната медицинска наука и лекување на истите врз основа на донесените протоколи од Министерството за здравство на РМ

Kадар на неонатологија:

Дипл. медицинска сетра акушерка Билјана Бошковска
Др. спец. по педијатрија неонатолог Благовеста Паскали
Др. спец. по педијатрија неонатолог Зорица Стрезоска
Др. спец. по педијатрија неонатолог Весна Белкоска
Др. спец. по педијатрија неонатолог Славица Поп Стефанија
Др. спец. по педијатрија неонатолог Снежана Златеска
Др. спец. анестезиологија и реаниматологија Јованка Точко
Др. спец. по анестезиологија и реаниматологија Гордана Шуковиќ
Дипл. психолог Светлана Илоски

Психофизичка подготовка

тел. (046) 267 267 лок. 209

 • Мисијата на програмата "Психофизичка припрема на трудници" е да се обезбеди квалитетна здравствена заштита за сите бремени жени кои ги користат услугите во ЈЗУ Општа болница Охрид,
 • Преку медицинска и психо-социјална поддршка за трудниците и идните татковци, во средина погодна за мајките и бебињата, преку едукација и поддршка на двојките во периодот на бременоста,
 • Oбуката / курсот ќе им овозможи заземање на правилен став кон породувањето, како и практична подготовка со вежби за породувањето и за нега на новороденчето,
 • Целта е развивање и подобрување на ефикасноста на интервенции за родители (бремени жени и идни татковци) во подготовка за породувањето, со фокус на намалување на стресот од промените во бременоста и раѓањето, зајакнување на младите родители за родителската улога, дочекување на новиот член, поделба на улогите со цел да се подобри квалитетот на меѓусебните односи и заеднички придонес во подигањето на детето.

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи