ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

На одделот за физикална медицина и рехабилитацијасе врши прием на амбулантско испитување, третман и рехабилитација.

Работно време: 07:30 - 20:30

тел. (046) 267 267 лок.180

Др. спец. Атина Велеска
(раководител на оддел)
Маријана Николоска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др.спец.физикална медицина и рехабилитација Атина Велеска - раководител на оддел
Др.спец.физикална медицина и рехабилитација Благовеста Филева Попоска
Др.спец.физикална медицина и рехабилитација Марија Богевска
Др.спец.физикална медицина и рехабилитација Билјана Дерабанова

Амбуланта за физикална медицина и рехабилитација

 • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно или во дневна болница со полесни ортопедски индикации и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
 • Интервенции во амбуланта кои се третираат како интервенции од полесен вид (фрактури без дислокации и сл.)

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи