ОРГАНОГРАМ

ОДДЕЛ ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

Оддел за дерматологија се бави со дијагностика и третман на кожни и венерични болести со употреба на соодветни дијагностички и терапевтски алатки и методи.

Работно време: 07:00 - 21:00

тел. (046) 267 267 лок.216

Др. спец. Дубравка Бунташеска Спасека
(раководител на оддел)
Јаворка Симоноска
(главен мед. техничар)

Лекарски кадар:

Др. спец по дерамтовенерологија Дубравка Бунташеска Спасеска
Прим. Др. спец по дерамтовенерологија Елпиника Марин - раководител на оддел

Амбуланта за дерматовенерологија

 • Прием и тријажа на пациенти кои се третираат амбулантно со индикации за сите видови на дерматовенеролошки испитувања и прием на ургентни пациенти,
 • Лекување на пациенти кои се третираат амбулантно,
 • Интервенции кои се третираат како интервенции од полесен вид.

Контакт

 • Адреса

  Ул. Сирма Војвода бр. 1
  Охрид 6000, Република Македонија


 • Телефон

  logo +389 46 267 267


 • Социјални мрежи