КАКО ДА СТАПИТЕ ВО КОНТАКТ ?

Можете да не посетите или да користите било која од понудените контакт информации.

ИСПРАТИ ПОРАКА


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Адреса

Ул. Сирма Војвода бр. 1
Охрид 6000, Република Македонија

Email

logo obohrid@zdravstvo.gov.mk

Телефон

logo +389 46 267 267

Локали


Педијатрија: 177


Aкушерство и гинекологија: 400


Хирургија: 311


Уво, нос и грло: 432


Урологија: 344


Реанимација, анестезија и интензивно лекување: 455


Офталмологија: 160


Внатрешни болести: 153


Невропсихијатрија: 159


Физикална медицина и рехабилитација: 180


Дерматовенерологија: 216


Геронтологија: 132


РТГ дијагностика: 195


Лабораториска-биохемиска дејност: 198


Патоанатомија: 198


Контакт

  • Адреса

    Ул. Сирма Војвода бр. 1
    Охрид 6000, Република Македонија


  • Телефон

    logo +389 46 267 267


  • Социјални мрежи