ЗА НАС

УСЛУГИ

ПЕДИЈАТРИЈА

ПОВЕЌЕ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА

ПОВЕЌЕ

ХИРУРГИЈА

ПОВЕЌЕ

УВО, НОС и ГРЛО

ПОВЕЌЕ

УРОЛОГИЈА

ПОВЕЌЕ

ИНТЕНЗИВНА

ПОВЕЌЕ

ОФТАМОЛОГИЈА

ПОВЕЌЕ

ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ

ПОВЕЌЕ

НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА

ПОВЕЌЕ

ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

ПОВЕЌЕ

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОВЕЌЕ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

ПОВЕЌЕ

ГЕРОНТОЛОГИЈА

ПОВЕЌЕ

БОЛНИЧКА АПТЕКА

ПОВЕЌЕ

РТГ ДИЈАГНОСТИКА

ПОВЕЌЕ

ЛАБОРАТОРИЈА И ПАТОАНАТОМИЈА

ПОВЕЌЕ

Контакт

  • Адреса

    Ул. Сирма Војвода бр. 1
    Охрид 6000, Република Македонија


  • Телефон

    logo +389 46 267 267


  • Социјални мрежи